กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายณัฎฐ์ฑกฤษณ์ ไชยจินดา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1
อีเมล์ : Natthakrit8742@gmail.com

นางสาวชมัยพร ศรีสัตตรัตน์กุล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2
เบอร์โทร : 0862298644
อีเมล์ : Ployt_b@hotmail.com