รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนอุดมวิทย์
115 หมู่ 10   ตำบลนาอุดม  อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 49130
เบอร์โทรศัพท์ 042662495 เบอร์แฟกส์ -
Email : udomwitschool22@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :