ข่าวประชาสัมพันธ์
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 877) 14 พ.ค. 66
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 665) 21 ต.ค. 65
ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 457) 22 ก.ค. 65
ปฏิทินปฏิบัติงานวิชาการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 305) 22 ก.ค. 65
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565 ระดับชั้น ม.1-6 (อ่าน 400) 12 พ.ค. 65
ประกาศโรงเรียนอุดมวิทย์ เรื่อง การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 348) 29 เม.ย. 65
ตารางสอบปลายภาค 2/2564 (อ่าน 944) 26 ก.พ. 65
การคัดเลือกเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2565 (อ่าน 558) 20 ก.พ. 65
โครงการอบรมครูและนักเรียนเพื่อลดภัยคุกคามบนท้องถนนและที่สาธารณะ (Stand Up) (อ่าน 214) 20 ก.พ. 65
ประกาศโรงเรียนอุดมวิทย์ เรื่อง หยุดเรียนด้วยเหตุพิเศษ (อ่าน 635) 24 ม.ค. 65
ประกาศโรงเรียนอุดมวิทย์ เรื่อง เปิดการเรียนการสอนในสถานศึกษาปกติ (On-Site) (อ่าน 764) 24 ม.ค. 65
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (อ่าน 660) 25 มิ.ย. 63