ข่าวประชาสัมพันธ์
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 518) 21 ต.ค. 65
ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 332) 22 ก.ค. 65
ปฏิทินปฏิบัติงานวิชาการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 190) 22 ก.ค. 65
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565 ระดับชั้น ม.1-6 (อ่าน 284) 12 พ.ค. 65
ประกาศโรงเรียนอุดมวิทย์ เรื่อง การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 231) 29 เม.ย. 65
ตารางสอบปลายภาค 2/2564 (อ่าน 816) 26 ก.พ. 65
การคัดเลือกเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2565 (อ่าน 450) 20 ก.พ. 65
โครงการอบรมครูและนักเรียนเพื่อลดภัยคุกคามบนท้องถนนและที่สาธารณะ (Stand Up) (อ่าน 206) 20 ก.พ. 65
ประกาศโรงเรียนอุดมวิทย์ เรื่อง หยุดเรียนด้วยเหตุพิเศษ (อ่าน 522) 24 ม.ค. 65
ประกาศโรงเรียนอุดมวิทย์ เรื่อง เปิดการเรียนการสอนในสถานศึกษาปกติ (On-Site) (อ่าน 642) 24 ม.ค. 65
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (อ่าน 582) 25 มิ.ย. 63